Siurblio mazgai

Siurblio mazgas S1, RS 25/4
Siurblio mazgas S1, RS 25/4.
Vieno vamzdžio siurblio mazgas.
Sukuriamas srautas 8 - 28 l/s.
Pavadinimas
Kaina
Sena kaina
344.65 € / 1 190.01 LT
367.82 € / 1 270.01 LT
434.43 € / 1 500.00 LT
463.39 € / 1 599.99 LT